Puasa Tidak Menjadi Penghambat Untuk Bekerja

Meskipun berpuasa tapi tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja, seperti dua orang pekerja yang sedang memasang kaca untuk di perkantoran baru. Foto: Romy
Meskipun berpuasa tapi tidak boleh menjadi penghalang untuk bekerja, seperti dua orang pekerja yang sedang memasang kaca untuk di perkantoran baru. Foto: Romy